Περιβάλλον

Μας αφορά όλους...

Το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος απασχολεί όλο και περισσότερο τους πολίτες και τις βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις της χώρας. Η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η μόλυνση των τελευταίων χρόνων στον υδροφόρο ορίζοντα και την ατμόσαιρα, ευαισθητοποιεί τον παραγωγό αποβλήτων, είτε αυτά είναι υγρά, στερεά ή αέριοι ρύποι, ώστε να ανζητήσει αδειοδοτημένο αποδέκτη για την διαχείριση τους.

Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί κατάλογο με τους αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικινδύνων και άλλων αποβλήτων και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ορίσουν επίσημους παραλήπτες για όλα τα απόβλητα που ενδεχομένως παράγοναι εντός του χώρου τους.

parallax background

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ypeka.gr) και περιλαμβάνει:

  • την ηλεκτρονική εγγραφή των Επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα ή εμπλέκονται στη διαδικασία συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων στο μητρώο αποβλήτων
  • την καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ορθή καταχώρηση της επιχείρησής σας στο ΗΜΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξη της επιχείρησης, μεταξύ το οποίων τα εξής

  • κωδικοί επιχείρησης κατά NACE2
  • κατάταξη σύμφωνα με την ΔΙΠΑ/37674/2016
  • κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 36060/2013
  • κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό 166/2006 (ERPTR– Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο)
  • επιλογή των κωδικών ΕΚΑ (EWC) για την επιχείρησή σας
  • αντιστοίχιση εργασιών διαχείρισης για κάθε απόβλητο (recycling-recovery-disposal D1-D14 R1-R)

Η εταιρία μας αναλαμβάνει επίσης την συμπλήρωση και καταχώρηση στο ΗΜΑ των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για τα προηγούμενα έτη, εξασφαλίζοντας την ταυτοποίηση των δηλουμένων στοιχείων με αυτά που θα δηλώσουν οι εταιρίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που έχουν συλλέξει εντός του 2015 & 2016 τα παραγόμενα απόβλητα. Η δηλώσεις της επιχείρησής σας θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις των εταιριών συλλογής και μεταφοράς σε επίπεδο είδους αποβλήτων (σωστή επιλογή ΕΚΑ) αλλά και ποσότητας κάθε ΕΚΑ σε μονάδα βάρους.