Καλωσορίσατε στην Safetykleen Hellas

Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση

Η Safetykleen Hellas κατέχει ηγετική θέση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορά την υποστήριξη του κλάδου του αυτοκινήτου , αλλά και γενικότερα της βιομηχανίας με μηχανικά συστήματα καθαρισμού. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία διαθέτει με σύμβαση χρησιδανείου πλυντήρια εξαρτημάτων με οικολογικά υγρά καθαρισμού και διαλύτες τόσο για χειρωνακτική όσο και αυτόματη χρήση. Επίσης πλυντήρια καθαρισμού και εξεζητημένα συστήματα καθαρισμού φρένων & συμπλέκτη με τα αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρουν αποτελεσματική λειτουργία. Τις υπηρεσίες συμπληρώνει ευρεία συλλογή προϊόντων καθαρισμού και εργαλείων χειρός, για την υποστήριξη του επισκευαστικού κλάδου των συνεργείων αυτοκινήτων και των μηχανουργείων.

Safetykleen Hellas

Η ιστορία μας

Η Safetykleen Hellas διανύει ιστορική διαδρομή περισσοτέρων των 30 χρόνων, στην οποία έχει αναπτύξει τη γενεαλογία και την εξειδίκευση της, ώστε πλέον εξυπηρετεί περισσότερους από 130.000 πελάτες σε 15 χώρες.

Η εμπορική είσοδο της εταιρίας στην Ελληνική αγορά, ως Safetykleen Hellas, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2005 με την εξαγορά προμηθευτών παροχής υπηρεσιών σε πλυντήρια εξαρτημάτων.

Σήμερα και από το 2012 είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που έχει θέσει ως βασικό στόχο την εξυπηρέτηση και των πιο απαιτητικών πελατών με συνεχή βελτίωση των ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας. Οι πελάτες επιλέγουν τη Safetykleen Hellas επειδή εμπιστεύονται την άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση η οποία επιπλέον εναρμονίζεται με τη νομοθεσία, που αφορά τις ρυθμίσεις για ασφάλεια και υγιεινή, τις μεταφορές αλλά και το περιβάλλον.

Η εμπιστοσύνη αυτή επισφραγίζει την πρωτοπορία της Safetykleen Hellas στις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας με γνώμονα την βελτίωση της οικονομίας και της παραγωγικότητας των πελατών της. Η Safetykleen Hellas προγραμματίζει στα άμεσα σχέδια της την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της με περισσότερους τύπους μηχανικών συστημάτων καθαρισμού, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται στην Eλλάδα και στην Ευρώπη με επιτυχία.

Παροχές

Σε διάφορους τομείς

home_energy_feature_1

Συνεπής εξυπηρέτηση

Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες της εταιρίας προσφέρουν τακτική περιοδικότητα συντήρησης των μηχανών ώστε να εξασφαλίζονται συνεχώς η λειτουργική δεινότητα και η ετοιμότητα των μηχανών για τους χρήστες / πελάτες.

home_energy_feature_2

Οικονομία χρόνου

Η Safetykleen Hellas μεριμνά με υπευθυνότητα για τη συντήρηση των συστημάτων της και τον εφοδιασμό με διαλύτη, επιτρέποντας στους πελάτες να πετύχουν το μέγιστο της επιχειρησιακής αποδοτικότητας τους.

home_energy_feature_3

Εξασφάλιση Οικονομίας

Η παροχή υπηρεσιών δεν προϋποθέτει δαπάνη κεφαλαίου αγοράς. Το κάθε μηχανικό σύστημα, η πλήρης συντήρηση και ο εφοδιασμός του με υγρά καθαρισμού περιλαμβάνονται εξολοκλήρου στην συμβολική δαπάνη ετήσιας ενοικίασης και στην απλή χρέωση της εξυπηρέτησης, παρέχοντας ισόβια εγγύηση στη λειτουργία του συστήματος.

home_energy_feature_4

Περιβάλλον

Η πολιτική της Safetykleen Hellas στοχεύει στην διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται ώστε αυτό να και απαλλάσσει τους πελάτες από την ενασχόληση τους με το θέμα αυτό, ενώ συγχρόνως προστατεύεται το περιβάλλον.

home_energy_feature_5

Ασφάλεια & Αποτελεσματικότητα

Τα μηχανικά συστήματα και τα υγρά καθαρισμού της Safetykleen Ηellas προεξοφλούν τις ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των αφού αποτελούν πιστοποιημένο εξοπλισμό με χρήση ασφαλών προϊόντων.

home_energy_feature_6

Ευελιξία

Διαλέγοντας τον τύπο του συστήματος ο ενδιαφερόμενος πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη συχνότητα της εξυπηρέτησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δραστηριότητας του.

Ασφάλεια

κατά την μεταφορά επικίνδυνων υλών

Διαθέτουμε ένα δίκτυο εξυπηρέτησης, συλλογής και μεταφοράς στους περισσότερους νομούς της επικράτειας, για την διεκπεραίωση παραγγελιών και κυρίως για την αποκομιδή των επικινδύνων αποβλήτων από τους πελάτες της, για την οποία διαθέτει και την απαραίτητη άδεια του ΥΠΕΚΑ καθώς και την άδεια υποδοχής τους στο Transfer station στον Ασπρόπυργο.

Yγιεινή

κατά την εργασία

Η εταιρεία μας, Safetykleen Hellas, ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργάνωσης χώρων αποθηκών και τηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων και προσωπικού.

Έλεγχος

των κινδύνων

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων της Safetykleen Hellas, αξιολογεί τα μέτρα τα οποία πιστοποιούν την Υγεία και Ασφάλεια των υπαλλήλων και όλων των άλλων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.

Ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας διατίθεται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας και αναρτάται σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων της. Η πολιτική ποιότητας επιπλέον, κοινοποιείται σε όλους τους εργολάβους, πελάτες και επισκέπτες της εταιρείας και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου πελάτη.

Στην Υπηρεσία του Περιβάλλοντος

H Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα ζώα, στα φυτά, στους φυσικούς οικοτόπους και στους υδάτινους πόρους, καθώς και στο έδαφος. Το καθεστώς ευθύνης εφαρμόζεται, αφενός, σε ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες απαριθμούνται ρητώς και, αφετέρου, στις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες οσάκις ο φορέας εκμετάλλευσης ενήργησε εκ δόλου ή εξ αμελείας. Επιπλέον, εναπόκειται στις δημόσιες αρχές να μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν ή να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης.

5