Υπηρεσίες

Η φιλοσοφία των υπηρεσιών μας

  • Εγκατάσταση εξοπλισμού
  • Λειτουργικότητα του εξοπλισμού
  • Τακτική προμήθεια των ανακυκλώσιμων προϊόντων καθαρισμού
  • Έλεγχος και συντήρηση του πλυστικού συστήματος με τακτική περιοδικότητα
  • 48-ωρη ανταπόκριση για επισκευές και παροχή συμβουλευτικής βοήθειας
  • Ισόβια εγγύηση των συστημάτων (& των ανταλλακτικών)
  • Συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρόβλεψη υπεύθυνων περιβαλλοντικών λύσεων

Η Safetykleen Hellas ηγείται διεθνώς στην προσφορά υπηρεσιών σε μηχανικά συστήματα καθαρισμού με αποκλειστική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, σχεδιασμένη να προσφέρει λύσεις στις εταιρείες που κάνουν τακτική χρήση διαλυτών και προϊόντων καθαρισμού σε υδατική βάση.

Το κύριο πλεονέκτημα της Safetykleen Hellas είναι ότι προσφέρει όλες τις υπηρεσίες συνδυασμένες σε μία έτσι ώστε οι πελάτες να είναι σίγουροι ότι όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τον καθαρισμό έχουν ληφθεί υπόψη απόλυτα.

Η Safetykleen Hellas προσφέρει στους πελάτες της εξοπλισμό καθαρισμού, ο οποίος θα είναι πάντα χρηστικός, αφού οι πελάτες μπορούν να βασιστούν στην τακτική προμήθεια των προϊόντων, τη συλλογή των αποβλήτων που προκύπτουν και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων από τη νομοθεσία εγγράφων για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.