Φύλλα Τεχνικών Δεδομένων Ασφαλείας

Γάντια μιας χρήσεως (100 τμχ)
7 Μαρτίου, 2018
Παρεχόμενος Εξοπλισμός Aquamachines
7 Μαρτίου, 2018

Φύλλα Τεχνικών Δεδομένων Ασφαλείας

H Safetykleen Hellas ΕΠΕ, τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις που απορρέουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την παράθεση των Φύλλων Τεχνικών Δεδομένων Ασφαλείας των χημικών καθαριστικών ουσιών που παρέχει στους πελάτες της. Τα φύλλα αυτά (MSDS) παρέχονται σε κάθε επίσκεψη του προσωπικού μας και διατίθενται όποτε ζητηθούν.

 

Παρακάτω παραθέτουμε τα MSDS για τα χημικά καθαριστικά που χρησιμοποιούνται στα πλυστικά μας συστήματα.