Λήψη αρχείων

7 Μαρτίου, 2018

Δημοσιεύσεις Ισολογισμών

Ισολογισμός 2014
7 Μαρτίου, 2018

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις

H Safetykleen Hellas ΕΠΕ διατηρεί αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και στη ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου (Φ14.Α.Λ 2279 ) για την αποθήκευση επικινδύνων και μη αποβλήτων. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο […]
7 Μαρτίου, 2018

Παρεχόμενος Εξοπλισμός Aquamachines

Τα παρακάτω στοιχεία, αφορούν μηχανήματα που παρέχει αποκλειστικά η Safetykleen Hellas δωρεάν προς χρήση.   Πρόκειται για μηχανήματα πλύσεως με ανοξείδωτο περίβλημα, αντλία Lowara δυναμικότητας 4,5-18m3/h, ασφαλιστικό κύκλωμα για προστασία από […]
7 Μαρτίου, 2018

Φύλλα Τεχνικών Δεδομένων Ασφαλείας

H Safetykleen Hellas ΕΠΕ, τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις που απορρέουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την παράθεση των Φύλλων Τεχνικών Δεδομένων Ασφαλείας […]